34وان عرس مبارک حضور سھنا سائین نور اللہ مرقدہ

09 Dec 11:00 - 10 Dec 13:00 09 Dec 11:00 - 10 Dec 13:00 - Kandiaro Kandiaro
Allahabad Shareef Allahabad Shareef
بین الاقوامی روحانی نورانی دینی اجتماع عرس مبارک خواجہ خواجگان ولی کامل پیر نقشبندی غفاری حضرت اللہ بخش عباسی المعروف حضرت سھنا سائین نور اللہ مرقدہ درگاہ اللہ آباد شریف تحصیل...   More info


© 2017 Siguez